Copyright 2004 - 2021 Sleeuwijkse Korfbal Vereniging. De layout behoort toe aan de Sleeuwijkse Korfbal Vereniging.

Indien u toestemming krijgt staat het u vrij om alle content van de SKV website naar eigen behoren en goedkeuren te gebruiken, mits het niet voor doeleinden gebruikt wordt die de Sleeuwijkse Korfbal Vereniging tegenstaat. Indien u niet zeker weet of de Sleeuwijkse Korfbal Vereniging uw doeleind(en) steunt, dient u een email te sturen naar de webmaster(s) van de SKV website.

Mocht(en) de webmaster(s) achteraf vinden dat u de betreffende content verkeerd gebruikt, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld en wordt u geacht om deze content niet verder te gebruiken en/of te verwijderen van uw medium.

Succes en veel plezier met de SKV website,

De webmaster(s)